626 N Henry Street

multi-unit: Yes

Number of Units: 4

Unit 1

bedrooms: 5

bathrooms: 2

sq.ft: 2,134

Unit 2

Bedrooms: 5

Bathrooms: 2

sq.ft: 1,695

Unit 3

Bedrooms: 4

Bathrooms: 2

sq.ft: 1,390

Unit 4

Bedrooms: 4

Bathrooms: 2

sq.ft: 1,850

Total Sq. Ft.: 7,069

Contact Us

  • MM slash DD slash YYYY